ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานจังหว...

27 กุมภาพันธ์ 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานจังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...