ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเจ๊กมัน ซอย...

2 กันยายน 2565

ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเจ๊กมัน ซอย 6 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองอิรุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านผู้ช่วยหนู ...

1 กันยายน 2565

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านผู้ช่วยหนู หมู่ที่ 13 ตำบลหนองรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเดือนเพ็ญ หมู่ที่ 7...

1 กันยายน 2565

โครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเดือนเพ็ญ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองกิ่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าทั้ง 2 ฝั่ง ถนนบ้านบุ่งคล้า ด้วยวิ...

1 กันยายน 2565

โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าทั้ง 2 ฝั่ง ถนนบ้านบุ่งคล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ หม...

1 กันยายน 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ หมู่บ้านชื่นสุข 1 หมู่ที่ 4 ตำบลสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) ซอยหนองเกตุน้อย...

1 กันยายน 2565

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับ) ซอยหนองเกตุน้อย 2 และซอยหนองเกตุน้อย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์(ดีเซล) 1...

30 สิงหาคม 2565

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์(ดีเซล) 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...