ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ่อขยะเก่า หมู่ที่ 12 ตำบลหนองรี ด้ว...

7 กันยายน 2565

ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ่อขยะเก่า หมู่ที่ 12 ตำบลหนองรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่บ้านนภาภัณฑ์แลนด์ ชุมชนเนินสา...

7 กันยายน 2565

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่บ้านนภาภัณฑ์แลนด์ ชุมชนเนินสามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสายซ...

7 กันยายน 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนสายซอยสันติสุข ชุมชนเกล็ดแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเนินสามัคคี (ทางรถ...

7 กันยายน 2565

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเนินสามัคคี (ทางรถไฟ-ถนนสายสวนนงนุช) ชุมชนเนินสามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายนำ บร...

7 กันยายน 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายนำ บริเวณซอยเชื่อมถนนประชาสุนทร 3...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (ดีเซล) จำนวน 1...

2 กันยายน 2565

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน...

2 กันยายน 2565

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (กองคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...