ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวป...

26 กันยายน 2565

โครงการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการจ้างเหมาบริการเอกชน จัดเก็บ ขนถ่าย และกำจัดขยะมูลฝอย ...

26 กันยายน 2565

โครงการจ้างเหมาบริการเอกชน จัดเก็บ ขนถ่าย และกำจัดขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1,8,9 ยกเว้นถังขยะคอนเทนเนอร์...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเ...

23 กันยายน 2565

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองเหียง 1ทับ3 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเนินสายสามัคคี ...

23 กันยายน 2565

โครงการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเนินสายสามัคคี (ทางรถไฟ-ถนนสายสวนนงนุช)ชุมชนเนินสามัคคี หมู่ที่ 3 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายคอกม...

23 กันยายน 2565

โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. สายคอกม้าเชื่อมสายช่องมะเฟือง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองรี ...