ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ ปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ที่เรือนจำกลางชลบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ ปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ที่เรือนจำกลางชลบุรี...

9 พฤศจิกายน 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ต้อนรับเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบ และหารือประเด็นสำคัญในการสร้างความร่วมมือร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ต้อนรับเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบ และหารือประเด็นสำคัญในการสร้างความร่วมมือร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย...

5 พฤศจิกายน 2563

จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.ชลบุรี และ ส.อบจ.ชลบุรี ทั้ง 42 เขตเลือกตั้งวันแรก

จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.ชลบุรี และส.อบจ.ชลบุรี ทั้ง 42 เขตเลือกตั้งวันแรก...

3 พฤศจิกายน 2563