ในวันที่ชลบุรีไม่พบผู้ป่วยต่อเนื่องกันเป็นวันที่ 50 แล้ว ไม่ได้แปลว่าทีมงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหยุดทำงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่

ในวันที่ชลบุรีไม่พบผู้ป่วยต่อเนื่องกันเป็นวันที่ 50 แล้ว ไม่ได้แปลว่าทีมงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหยุดทำงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่...

15 มิถุนายน 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดให้เข้าชมสวนสัตว์ในวิถีใหม่ทั่วประเทศ ฟรี มุ่งหวังคืนความสุขให้ประชาชน เริ่ม 15 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 นี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดให้เข้าชมสวนสัตว์ในวิถีใหม่ทั่วประเทศ ฟรี มุ่งหวังคืนความสุขให้ประชาชน เริ่ม 15 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 นี้...

15 มิถุนายน 2563

เปิดหาดบางแสน ระดมทีมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น

เปิดหาดบางแสน ระดมทีมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น

8 มิถุนายน 2563

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมโครงการปันสุข ศูนย์เด็กห้วยใหญ่ ย้ำการทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กต้องได้โภชนาการครบถ้วน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมโครงการปันสุข ศูนย์เด็กห้วยใหญ่ ย้ำการทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กต้องได้โภชนาการครบถ้วน...

8 มิถุนายน 2563