จังหวัดชลบุรี จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดชลบุรี จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...

30 พฤศจิกายน 2563

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี จัดพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี จัดพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

24 พฤศจิกายน 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาว ไทยทุกหมู่เหล่า ตามมติมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตามมติมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมนี้...

24 พฤศจิกายน 2563