นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 15/2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 15/2563 เพื่อเป็นการหาแนวทางร่วมกันในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบา...

8 ตุลาคม 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศณียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศณียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง...

15 กันยายน 2563

จังหวัดชลบุรีจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

จังหวัดชลบุรีจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563...

17 สิงหาคม 2563

จังหวัดชลบุรีจัดพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา

จังหวัดชลบุรีจัดพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา...

17 สิงหาคม 2563