จังหวัดชลบุรี จัดพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

จังหวัดชลบุรี จัดพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

7 ธันวาคม 2563

จังหวัดชลบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จังหวัดชลบุรี จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

7 ธันวาคม 2563

จังหวัดชลบุรี จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 5 ศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ "พ่อแห่งแผ่นดิน"

จังหวัดชลบุรี จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 5 ศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ "พ่อแห่งแผ่นดิน"...

4 ธันวาคม 2563

วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามแผนการดำเนินงานของจังหวัดชลบุรี ปี 2564 การเตรียมความพร้อมรองรับ EEC และติดตามข้อร้องเรียนของประชาชนที่ต้องการให้วุฒิสภาช่วยดำเนินการ

วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามแผนการดำเนินงานของจังหวัดชลบุรี ปี 2564 การเตรียมความพร้อมรองรับ EEC และติดตามข้อร้องเรียนของประชาชนที่ต้องการให้วุฒิสภาช่วยดำเนินการ...

3 ธันวาคม 2563