สรุปสาระสำคัญการประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10/64 วันที่ 7 พ.ค 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุดสุข สสจ.ชลบุรี

สรุปสาระสำคัญการประชุม คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10/64 วันที่ 7 พ.ค 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุดสุข สสจ.ชลบุรี...

15 พฤษภาคม 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน...

15 พฤษภาคม 2564

จังหวัดชลบุรี จัดพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

จังหวัดชลบุรี จัดพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์...

14 พฤษภาคม 2564