ผู้ว่าฯ ชลบุรี เปิดเวทีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนชาวอำเภอเมืองชลบุรี พร้อมลงพื้นที่สำรวจปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ และปัญหาการจราจร เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

ผู้ว่าฯ ชลบุรี เปิดเวทีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนชาวอำเภอเมืองชลบุรี พร้อมลงพื้นที่สำรวจปัญหาการรุกล้ำพื้นที่สาธารณประโยชน์ พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ และปัญหาการจราจร เพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน...

24 พฤศจิกายน 2565

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในกิจกรรมพัฒนาเมืองสะอาด

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในกิจกรรมพัฒนาเมืองสะอาด จังหวัดชลบุรี ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายนริศ ...

21 พฤศจิกายน 2565

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวการประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวการประชุมวิชาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ พ.ศ.2565 และร่วมประชุมวิชาการวางแผ...

15 พฤศจิกายน 2565

ชลบุรี จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ พร้อมกำหนด 5 มาตรการ ควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับจังหวัด

ชลบุรี จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ พร้อมกำหนด 5 มาตรการ ควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับจังหวัด...

15 พฤศจิกายน 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อม ผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ แถลงข่าวความคืบหน้าการสืบสวนเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการบ้านพักพูลวิลล่า

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อม ผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ แถลงข่าวความคืบหน้าการสืบสวนเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการบ้านพักพูลวิลล่า...

8 พฤศจิกายน 2565