จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...

26 ตุลาคม 2563

จังหวัดชลบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดชลบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว...

26 ตุลาคม 2563

จังหวัดชลบุรีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

จังหวัดชลบุรีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี...

26 ตุลาคม 2563

สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย เข้าพบหารือผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย เข้าพบหารือผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี...

26 ตุลาคม 2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" และปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 70 คน ณ เรือนจำกลางชลบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" และปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 70 คน ณ เรือนจำกลางชลบุรี...

19 ตุลาคม 2563