โครงการฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหร...

22 มิถุนายน 2565

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น21...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการอบรมหลักสูตรหลัดกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการป...

16 มิถุนายน 2565

โครงการอบรมหลักสูตรหลัดกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565...