โครงการฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้่บริหารระดับกลาง รุ...

10 มีนาคม 2563

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้่บริหารระดับกลาง รุ่น 22 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคลังความรู้ CoPs "การเชื่อมโยงและบูร...

19 กุมภาพันธ์ 2563

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคลังความรู้ CoPs "การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่แผนในระดับพื้นที่"...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การสมัครรับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง...

31 มกราคม 2563

การสมัครรับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 11 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2563 (ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น www.kpi...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่...

13 มกราคม 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2563 จำนวน 50 ตำแหน่ง...