โครงการฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ รุ่น 9...

24 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 9 (ปธส.9) กำหนดการศึกษาอบรม ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์และแบบห้องเรียน...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

สวทช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร...

7 กุมภาพันธ์ 2565

สวทช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร 1. หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดสถาปัตยกรรมระบบขององค์กร รุ่น 6 2. หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "เทคนิคการประชุมและการเขียน...

19 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่น 9 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00- 16.00 น. อบรม Online ผ่านระบบ Zoom...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร กลเม็ด เคล็ดลับ...

14 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร กลเม็ด เคล็ดลับในการทำงานให้มีความสุขในสังคมทำงาน รุ่นที่ 1...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - ...

30 ธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโ...

23 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 11 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2565 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์สถาบันฯ เท่านั้น...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ...

25 พฤศจิกายน 2564

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงประจำประจำปี พ.ศ. 2565...