โครงการฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน...

25 พฤศจิกายน 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเอกสารยุคดิจิทัล...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

อบรบการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าว...

11 พฤศจิกายน 2565

อบรบการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารบุคคล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

หลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลา...

23 กันยายน 2565

หลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

หลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อ...

23 กันยายน 2565

หลักสูตรการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานภาครัฐ รุ่น 7...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์และส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร "วิท...

16 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์และส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร "วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่น 9"...