โครงการฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่...

29 มีนาคม 2565

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่น 24 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้า...

28 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ ลงทะเบียนภา...