งานบุญกลางบ้าน และเครื่องจักสานพนัสนิคม

14 มีนาคม 2560

ทั้งนี้เพื่อขับไล่สิ่งเลวร้าย  ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล  พืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์   นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะเดาะเคราะห์  โดยนำดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปคนให้เท่ากับจำนวนสมาชิกในครอบครัว  พร้อมด้วยสัตว์เลี้ยง  และข้าวปลาอาหาร  ใส่ลงในกระทงเล็กๆ  นำไปในวันทำบุญ  หลังจากพระสวดเสร็จแล้ว  จึงนำไปวางไว้ตามหัวไร่ปลายนาหรือทางสามแพร่ง  จากนั้นจะมีการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างครึกครื้น  มีการละเล่นพื้นบ้าน  และ สาธิตการทำเครื่องจักสานพนัสนิคม  
รวมถึงการสานข้องและตะกร้าใบใหญ่ให้ชมด้วย

วันที่จัดงาน       วันศุกร์  เสาร์  และอาทิตย์  ในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม  หรือเดือน 6 ของไทย
สถานที่จัดงาน  อำเภอพนัสนิคม