งานประเพณีก่อพระทรายวันไหล บางแสน

14 มีนาคม 2560

สมัยอดีตในแถบนี้  ชาวบ้านจะช่วยกันขุดลอกทรายที่ฝนพัดพามาสะสมอยู่ตามห้วยหนองคลองบึง  นำไปก่อเป็นองค์เจดีย์ทรายเพื่อเป็นพุทธบูชา  ทั้งยังได้ประโยชน์จากการขุดลอกทราย  คือช่วยให้น้ำท่าไหลได้สะดวกในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง  จึงเรียกว่า  “งานประเพณีวันไหล”   ด้วยเหตุนี้เอง  แต่เมื่อเวลาผันผ่านไป  กิจกรรมการลอกห้วยหนองบึงได้สูญหาย  เหลือไว้เพียงประเพณีก่อกองทรายที่ยังสืบทอดกันมาถึงทุกวันนี้

ในงานนี้ประชาชนจากหมู่บ้านต่างๆ จะมาทำบุญร่วมกันเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์  หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย  โดยการนิมนต์พระทุกวัดในเขตตำบลแสนสุขมาประกอบพิธีสงฆ์  มีการทำบุญ  ตักบาตร  สรงน้ำพระ หลังจากนั้นจึงเป็นกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย  เล่นสาดน้ำ  มีการแสดงการละเล่น  และกีฬาพื้นบ้านต่างๆ
 
วันที่จัดงาน        ตำบลแสนสุข  จัดวันที่  16-19  เมษายน  ส่วนเมืองพัทยาจัดวันที่ 19 เมษายน
สถานที่จัดงาน  หาดบางแสน  ตำบลแสนสุข  อำเภอเมืองชลบุรี  และที่เมืองพัทยา