งานพัทยามาราธอน

14 มีนาคม 2560

ในการแข่งขันจะมีนักวิ่งประเทศต่างๆ  ทั้งประเภทบุคคลทั่วไป  เยาวชน  นักเรียน  และเก้าอี้ล้อเลื่อน (Wheelchair) เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  การจัดงานได้พัฒนาเป็นมาตรฐานระดับสากล  จนกระทั่งสมาคมกรีฑาเอเชียได้อนุญาตให้งานนี้เป็นสถานที่แข่งขันเพื่อความเป็นเลิศแห่งเอเชียมาแล้ว  รวมถึงยังเป็นสนามที่พัฒนานักวิ่งระยะทางไกล (Marathon) ที่มีความสามารถเป็นตัวแทนระดับ  Sea-Game และ Asian Game อีกด้วย  โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์  www.pattaya-marathon.com

วันที่จัดงาน        เดือนกรกฎาคม
สถานที่จัดงาน  ถนนชายหาดพัทยา