ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 2057/2560 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 ยกเลิกคำสั่งการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

13 กุมภาพันธ์ 2561

1044 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 2058/2560 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (เพิ่มเติม)

13 กุมภาพันธ์ 2561

1 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 1375/2560 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2560 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (เพิ่มเติม)

13 กุมภาพันธ์ 2561

753 ครั้ง

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 5679/2559 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

13 กุมภาพันธ์ 2561

969 ครั้ง