ข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดชลบุรี

17 มกราคม 2564

วันที่ 17 มกราคม 2564

จังหวัดชลบุรี

ประเทศไทย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสม

732 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสม

12,054 ราย

รายใหม่
1

รักษาอยู่
266

หายป่วยแล้ว
463

เสียชีวิต
3

รายใหม่
374

รักษาอยู่
2,969

หายป่วยแล้ว
9,015

เสียชีวิต
70

ที่มา: FB สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ที่มา: FB ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 (ศบค.)


 

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดชลบุรี (ระบาดใหม่ รอบสอง)

วันที่

เสียชีวิตสะสม

ติดเชื้อเพิ่ม

ยังรักษาอยู่

รักษาหายแล้ว

ยอดสะสม

17 ม.ค.64

1

1

266

378

645

16 ม.ค.64

1

10

289

354

644

15 ม.ค.64

1

4

327

306

634

14 ม.ค.64

1

10

357

272

630

13 ม.ค.64

1

14

388

231

620

12 ม.ค.64

1

19

437

168

606

11 ม.ค.64

1

20

441

145

587

10 ม.ค.64

1

49

526

40

567

9 ม.ค.64

1

40

477

40

518

8 ม.ค.64

1

31

437

40

478

7 ม.ค.64

1

27

434

12

447

6 ม.ค.64

1

30

416

3

420

5 ม.ค.64

1

50

389

0

390

4 ม.ค.64

1

35

339

0

340

3 ม.ค.64

1

62

304

0

305

2 ม.ค.64

1

32

242

0

243

1 ม.ค.64

0

51

211

0

211

31 ธ.ค.63

0

16

160

0

160

30 ธ.ค.63

0

108

144

0

144

29 ธ.ค.63

0

12

36

0

36

28 ธ.ค.63

0

22

24

0

24

27 ธ.ค.63

0

0

2

0

2

26 ธ.ค.63

0

0

2

0

2

25 ธ.ค.63

0

2

2

0

2

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

 

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดชลบุรี (ประจำเดือนธันวาคม 2563)

วันที่

เสียชีวิตสะสม

ติดเชื้อเพิ่ม

ยังรักษาอยู่

รักษาหายแล้ว

ยอดสะสม

31 ธ.ค.63

2

16

160

85

247

30 ธ.ค.63

2

108

144

85

231

29 ธ.ค.63

2

12

36

85

123

28 ธ.ค.63

2

22

24

85

111

27 ธ.ค.63

2

0

2

85

89

26 ธ.ค.63

2

0

2

85

89

25 ธ.ค.63

2

2

2

85

89

24 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

23 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

22 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

21 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

20 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

19 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

18 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

17 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

16 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

15 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

14 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

13 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

12 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

11 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

10 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

9 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

8 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

7 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

6 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

5 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

4 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

3 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

2 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

1 ธ.ค.63

2

0

0

85

87

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


 

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดชลบุรี (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563)

วันที่

เสียชีวิตสะสม

ติดเชื้อเพิ่ม

ยังรักษาอยู่

รักษาหายแล้ว

ยอดสะสม

30 พ.ย.63

2

0

0

85

87

29 พ.ย.63

2

0

0

85

87

28 พ.ย.63

2

0

0

85

87

27 พ.ย.63

2

0

0

85

87

26 พ.ย.63

2

0

0

85

87

25 พ.ย.63

2

0

0

85

87

24 พ.ย.63

2

0

0

85

87

23 พ.ย.63

2

0

0

85

87

22 พ.ย.63

2

0

0

85

87

21 พ.ย.63

2

0

0

85

87

20 พ.ย.63

2

0

0

85

87

19 พ.ย.63

2

0

0

85

87

18 พ.ย.63

2

0

0

85

87

17 พ.ย.63

2

0

0

85

87

16 พ.ย.63

2

0

0

85

87

15 พ.ย.63

2

0

0

85

87

14 พ.ย.63

2

0

0

85

87

13 พ.ย.63

2

0

0

85

87

12 พ.ย.63

2

0

0

85

87

11 พ.ย.63

2

0

0

85

87

10 พ.ย.63

2

0

0

85

87

9 พ.ย.63

2

0

0

85

87

8 พ.ย.63

2

0

0

85

87

7 พ.ย.63

2

0

0

85

87

6 พ.ย.63

2

0

0

85

87

5 พ.ย.63

2

0

0

85

87

4 พ.ย.63

2

0

0

85

87

3 พ.ย.63

2

0

0

85

87

2 พ.ย.63

2

0

0

85

87

1 พ.ย.63

2

0

0

85

87

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


 

 

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดชลบุรี (ประจำเดือนตุลาคม 2563)

วันที่

เสียชีวิตสะสม

ติดเชื้อเพิ่ม

ยังรักษาอยู่

รักษาหายแล้ว

ยอดสะสม

31 ต.ค.63

2

0

0

85

87

30 ต.ค.63

2

0

0

85

87

29 ต.ค.63

2

0

0

85

87

28 ต.ค.63

2

0

0

85

87

27 ต.ค.63

2

0

0

85

87

26 ต.ค.63

2

0

0

85

87

25 ต.ค.63

2

0

0

85

87

24 ต.ค.63

2

0

0

85

87

23 ต.ค.63

2

0

0

85

87

22 ต.ค.63

2

0

0

85

87

21 ต.ค.63

2

0

0

85

87

20 ต.ค.63

2

0

0

85

87

19 ต.ค.63

2

0

0

85

87

18 ต.ค.63

2

0

0

85

87

17 ต.ค.63

2

0

0

85

87

16 ต.ค.63

2

0

0

85

87

15 ต.ค.63

2

0

0

85

87

14 ต.ค.63

2

0

0

85

87

13 ต.ค.63

2

0

0

85

87

12 ต.ค.63

2

0

0

85

87

11 ต.ค.63

2

0

0

85

87

10 ต.ค.63

2

0

0

85

87

9 ต.ค.63

2

0

0

85

87

8 ต.ค.63

2

0

0

85

87

7 ต.ค.63

2

0

0

85

87

6 ต.ค.63

2

0

0

85

87

5 ต.ค.63

2

0

0

85

87

4 ต.ค.63

2

0

0

85

87

3 ต.ค.63

2

0

0

85

87

2 ต.ค.63

2

0

0

85

87

1 ต.ค.63

2

0

0

85

87

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


 

 

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดชลบุรี (ประจำเดือนกันยายน 2563)

วันที่

เสียชีวิตสะสม

ติดเชื้อเพิ่ม

ยังรักษาอยู่

รักษาหายแล้ว

ยอดสะสม

30 ก.ย.63

2

0

0

85

87

29 ก.ย.63

2

0

0

85

87

28 ก.ย.63

2

0

0

85

87

27 ก.ย.63

2

0

0

85

87

26 ก.ย.63

2

0

0

85

87

25 ก.ย.63

2

0

0

85

87

24 ก.ย.63

2

0

0

85

87

23 ก.ย.63

2

0

0

85

87

22 ก.ย.63

2

0

0

85

87

21 ก.ย.63

2

0

0

85

87

20 ก.ย.63

2

0

0

85

87

19 ก.ย.63

2

0

0

85

87

18 ก.ย.63

2

0

0

85

87

17 ก.ย.63

2

0

0

85

87

16 ก.ย.63

2

0

0

85

87

15 ก.ย.63

2

0

0

85

87

14 ก.ย.63

2

0

0

85

87

13 ก.ย.63

2

0

0

85

87

12 ก.ย.63

2

0

0

85

87

11 ก.ย.63

2

0

0

85

87

10 ก.ย.63

2

0

0

85

87

9 ก.ย.63

2

0

0

85

87

8 ก.ย.63

2

0

0

85

87

7 ก.ย.63

2

0

0

85

87

6 ก.ย.63

2

0

0

85

87

5 ก.ย.63

2

0

0

85

87

4 ก.ย.63

2

0

0

85

87

3 ก.ย.63

2

0

0

85

87

2 ก.ย.63

2

0

0

85

87

1 ก.ย.63

2

0

0

85

87

 ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


 

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวันจังหวัดชลบุรี (ประจำเดือนสิงหาคม 2563)

วันที่

เสียชีวิตสะสม

ติดเชื้อเพิ่ม

ยังรักษาอยู่

รักษาหายแล้ว

ยอดสะสม

31 ส.ค.63

2

0

0

85

87

30 ส.ค.63

2

0

0

85

87

29 ส.ค.63

2

0

0

85

87

28 ส.ค.63

2

0

0

85

87

27 ส.ค.63

2

0

0

85

87

26 ส.ค.63

2

0

0

85

87

25 ส.ค.63

2

0

0

85

87

24 ส.ค.63

2

0

0

85

87

23 ส.ค.63

2

0

0

85

87

22 ส.ค.63

2

0

0

85

87

21 ส.ค.63

2

0

0

85

87

20 ส.ค.63

2

0

0

85

87

19 ส.ค.63

2

0

0

85

87

18 ส.ค.63

2

0

0

85

87

17 ส.ค.63

2

0

0

85

87

16 ส.ค.63

2

0

0

85

87

15 ส.ค.63

2

0

0

85

87

14 ส.ค.63

2

0

0

85

87

13 ส.ค.63

2

0

0

85

87

12 ส.ค.63

2

0

0

85

87

11 ส.ค.63

2

0

0

85

87

10 ส.ค.63

2

0

0

85

87

9 ส.ค.63

2

0

0

85

87

8 ส.ค.63

2

0

0

85

87

7 ส.ค.63

2

0

0

85

87

6 ส.ค.63

2

0

0

85

87

5 ส.ค.63

2

0

0

85

87

4 ส.ค.63

2

0

0

85

87

3 ส.ค.63

2

0

0

85

87

2 ส.ค.63

2

0

0

85

87

1 ส.ค.63

2

0

0

85

87

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


 

 

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวัน จังหวัดชลบุรี (ประจำเดือนกรกฎาคม 2563)

วันที่

เสียชีวิตสะสม

ติดเชื้อเพิ่ม

ยังรักษาอยู่

รักษาหายแล้ว

ยอดสะสม

31 ก.ค.63

2

0

0

85

87

30 ก.ค.63

2

0

0

85

87

29 ก.ค.63

2

0

0

85

87

28 ก.ค.63

2

0

0

85

87

27 ก.ค.63

2

0

0

85

87

26 ก.ค.63

2

0

0

85

87

25 ก.ค.63

2

0

0

85

87

24 ก.ค.63

2

0

0

85

87

23 ก.ค.63

2

0

0

85

87

22 ก.ค.63

2

0

0

85

87

21 ก.ค.63

2

0

0

85

87

20 ก.ค.63

2

0

0

85

87

19 ก.ค.63

2

0

0

85

87

18 ก.ค.63

2

0

0

85

87

17 ก.ค.63

2

0

0

85

87

16 ก.ค.63

2

0

0

85

87

15 ก.ค.63

2

0

0

85

87

14 กค.63

2

0

0

85

87

13 ก.ค.63

2

0

0

85

87

12 ก.ค.63

2

0

0

85

87

11 ก.ค.63

2

0

0

85

87

10 ก.ค.63

2

0

0

85

87

9 ก.ค.63

2

0

0

85

87

8 ก.ค.63

2

0

0

85

87

7 ก.ค.63

2

0

0

85

87

6 ก.ค.63

2

0

0

85

87

5 ก.ค.63

2

0

0

85

87

4 ก.ค.63

2

0

0

85

87

3 ก.ค.63

2

0

0

85

87

2 ก.ค.63

2

0

0

85

87

1 ก.ค.63

2

0

0

85

87

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


 

 

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวัน จังหวัดชลบุรี (ประจำเดือนมิถุนายน 2563)

วันที่

เสียชีวิตสะสม

ติดเชื้อเพิ่ม

ยังรักษาอยู่

รักษาหายแล้ว

ยอดสะสม

30 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

29 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

28 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

27 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

26 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

25 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

24 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

23 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

22 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

21 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

20 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

19 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

18 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

17 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

16 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

15 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

14 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

13 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

12 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

11 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

10 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

9 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

8 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

7 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

6 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

5 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

4 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

3 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

2 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

1 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


 

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวัน จังหวัดชลบุรี (ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)

วันที่

เสียชีวิตสะสม

ติดเชื้อเพิ่ม

ยังรักษาอยู่

รักษาหายแล้ว

ยอดสะสม

31 พ.ค.63

2

0

0

85

87

30 พ.ค.63

2

0

0

85

87

29 พ.ค.63

2

0

0

85

87

28 พ.ค.63

2

0

0

85

87

27 พ.ค.63

2

0

0

85

87

26 พ.ค.63

2

0

0

85

87

25 พ.ค.63

2

0

0

85

87

24 พ.ค.63

2

0

0

85

87

23 พ.ค.63

2

0

0

85

87

22 พ.ค.63

2

0

0

85

87

21 พ.ค.63

2

0

0

85

87

20 พ.ค.63

2

0

0

85

87

19 พ.ค.63

2

0

0

85

87

18 พ.ค.63

2

0

0

85

87

17 พ.ค.63

2

0

0

85

87

16 พ.ค.63

2

0

0

85

87

15 พ.ค.63

2

0

0

85

87

14 พ.ค.63

2

0

0

85

87

13 พ.ค.63

2

0

0

85

87

12 พ.ค.63

2

0

0

85

87

11 พ.ค.63

2

0

0

85

87

10 พ.ค.63

2

0

0

85

87

9 พ.ค.63

2

0

0

85

87

8 พ.ค.63

2

0

1

84

87

7 พ.ค.63

2

0

1

84

87

6 พ.ค.63

2

0

6

79

87

5 พ.ค.63

2

0

8

77

87

4 พ.ค.63

2

0

9

76

87

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

 


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)


<<<<<กลับหน้าเมนูหลัก>>>>>


© จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชลบุรี
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000


 


  สถิติการเข้าชมหน้านี้