ข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดชลบุรี

9 กรกฎาคม 2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

จังหวัดชลบุรี

ประเทศไทย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสม

87 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อสะสม

3,202 ราย

รายใหม่
0

รักษาอยู่
0

หายป่วยแล้ว
85

เสียชีวิต
2

รายใหม่
5

รักษาอยู่
59

หายป่วยแล้ว
3,085

เสียชีวิต
58

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

ที่มา: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


 

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวัน จังหวัดชลบุรี (ประจำเดือนกรกฎาคม 2563)

วันที่

เสียชีวิตสะสม

ติดเชื้อเพิ่ม

ยังรักษาอยู่

รักษาหายแล้ว

ยอดสะสม

8 ก.ค.63

2

0

0

85

87

7 ก.ค.63

2

0

0

85

87

6 ก.ค.63

2

0

0

85

87

5 ก.ค.63

2

0

0

85

87

4 ก.ค.63

2

0

0

85

87

3 ก.ค.63

2

0

0

85

87

2 ก.ค.63

2

0

0

85

87

1 ก.ค.63

2

0

0

85

87

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


 

 

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวัน จังหวัดชลบุรี (ประจำเดือนมิถุนายน 2563)

วันที่

เสียชีวิตสะสม

ติดเชื้อเพิ่ม

ยังรักษาอยู่

รักษาหายแล้ว

ยอดสะสม

30 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

29 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

28 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

27 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

26 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

25 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

24 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

23 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

22 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

21 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

20 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

19 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

18 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

17 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

16 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

15 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

14 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

13 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

12 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

11 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

10 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

9 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

8 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

7 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

6 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

5 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

4 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

3 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

2 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

1 มิ.ย.63

2

0

0

85

87

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


 

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวัน จังหวัดชลบุรี (ประจำเดือนพฤษภาคม 2563)

วันที่

เสียชีวิตสะสม

ติดเชื้อเพิ่ม

ยังรักษาอยู่

รักษาหายแล้ว

ยอดสะสม

31 พ.ค.63

2

0

0

85

87

30 พ.ค.63

2

0

0

85

87

29 พ.ค.63

2

0

0

85

87

28 พ.ค.63

2

0

0

85

87

27 พ.ค.63

2

0

0

85

87

26 พ.ค.63

2

0

0

85

87

25 พ.ค.63

2

0

0

85

87

24 พ.ค.63

2

0

0

85

87

23 พ.ค.63

2

0

0

85

87

22 พ.ค.63

2

0

0

85

87

21 พ.ค.63

2

0

0

85

87

20 พ.ค.63

2

0

0

85

87

19 พ.ค.63

2

0

0

85

87

18 พ.ค.63

2

0

0

85

87

17 พ.ค.63

2

0

0

85

87

16 พ.ค.63

2

0

0

85

87

15 พ.ค.63

2

0

0

85

87

14 พ.ค.63

2

0

0

85

87

13 พ.ค.63

2

0

0

85

87

12 พ.ค.63

2

0

0

85

87

11 พ.ค.63

2

0

0

85

87

10 พ.ค.63

2

0

0

85

87

9 พ.ค.63

2

0

0

85

87

8 พ.ค.63

2

0

1

84

87

7 พ.ค.63

2

0

1

84

87

6 พ.ค.63

2

0

6

79

87

5 พ.ค.63

2

0

8

77

87

4 พ.ค.63

2

0

9

76

87

ที่มา: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

 


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)


<<<<<กลับหน้าเมนูหลัก>>>>>


© จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชลบุรี
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000


 


  สถิติการเข้าชมหน้านี้