ช่วยเหลือ

 • add_circleหัวข้อ1. วิธีค้นหาข้อมูลที่ต้องการในเว็บไซต์

  คุณสามารถค้นหาข้อมูลด้วย 2 วิธี
  1. โดยการคลิกตามหัวข้อเมนูต่างๆ หรือ ผ่าน ระบบผังโครงสร้างเว็บไซต์(มุมบนขวาของหน้าจอ) เพื่อเข้าถึงเนื้อหาส่วนต่างๆ
  2. โดยระบบค้นหาข้อมูล (Search Engine) เพื่อค้นหาข้อมูลผ่านคำค้นหาที่ระบุ

 • add_circleหัวข้อ2. วิธีติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

  คุณสามารถติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ผ่านหน้าแบบฟอร์มติดต่อที่หัวข้อ ติดต่อหน่วยงาน>ข้อมูลติดต่อเว็บไซต์

 • add_circleหัวข้อ3. วิธีสั่งพิมพ์หรือบันทึก (Save) หน้าเว็บไซต์ที่ต้องการ

  วิธีสั่งพิมพ์เนื้อหาทำโดยการคลิกที่ปุ่มสัญลักษณ์เครื่องพิมพ์ที่มุมล่างของหน้าเนื้อหาที่ต้องการสั่งพิมพ์หรือที่เมนูของโปรแกรมเว็บบราฟเซอร์ (Web Browser) ที่เมนู File > Print
  วิธีบันทึกหน้าเนื้อหาเลือกที่เมนูของโปรแกรมเว็บบราฟเซอร์ (Web Browser) ที่เมนู File > Save (Page) As

 • add_circleหัวข้อ4. วิธีจดจำหน้าเพ็จที่ท่านต้องการกลับมาดูอีกครั้ง (Save to Favorite)

  เข้าหน้าเว็บเพ็จที่ท่านต้องการเข้าถึงในภายหลัง คลิกที่เมนูของโปรแกรมเว็บบราฟเซอร์ (Web Browser) ที่เมนู Favorites > Add to Favorites (หรือ เมนู Bookmarks>Bookmarks this page สำหรับโปรแกรม Firefox) ซึ่งที่อยู่ของหน้าเว็บจะถูกบันทึกไว้ให้คุณสามารถเรียกมาดูภายหลังได้