การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เข้าชม 240 ครั้ง

2 กันยายน 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 8 - 15 กันยายน 2565