การคัดเลือกองค์กรเเละบุคคลต้นเเบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเเต่งกานด้วยผ้าไทยเเละผ้าพื้นเมือง ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565

กลุ่มงานยุทธศาสตร์เเละเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี 038 277 407

เข้าชม 128 ครั้ง

26 สิงหาคม 2565

ด้วยจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กำหนดดำเนินการโครงการคัดเลือกองค์กรเเละบุคคลต้นเเบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเเต่งกานด้วยผ้าไทยเเละผ้าพื้นเมือง ของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์เเละเผยเเพร่วัฒนธรรมการเเต่งกายด้วยผ้าไทยเเละผ้าพื้นเมืองให้คงอยู่สืบไป