โครงการศึกษาเรียนรู้เเละเผยเเพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12สิงหาคม 2565

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดชลบุรี 038274404

เข้าชม 81 ครั้ง

25 สิงหาคม 2565

จังหวัดได้รับเเจ้งกระทรวงมหาดไทยว่า คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12สิงหาคม 2565 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการศึกษาเรียนรู้เเละเผยเเพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12สิงหาคม 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาสชน ชุมชน เเละประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ เเนวคิด ทฤษฎี เเนวพระราชดำริเเละผลสำเร็จจากการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เเละขยายผลผลการเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชดำริ