มหาวิทยาลัย

- สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ตั้ง 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร. 0 3839 3258, 0 3839 0351, 0 3839 0038, 0 3810 2127-32, 0 3810 2911-6

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

ที่ตั้ง 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0 3835 8201-27, 0 3835 8137-40

- มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ที่ตั้ง 89 ม.12 ทางหลวง 331 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20250
โทร. 0 3825 3700, 0 3875 4450, 0 3875 4460

- มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ที่ตั้ง 79 ม.1 ถ.บางนา-ตราด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3874 3690-9, 0 3874 3700, 0 3879 4718

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ที่ตั้ง 199 ม.6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0 3835 4580-6, 0 3835 1169

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา

ที่ตั้ง 39/4 ม.5 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0 3825 9050-5, 0 3825 9069

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 135 ม.3 ชั้น 3 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ ซ.บางละมุง 2 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0 3824 0244

- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (ETECH)

ที่ตั้ง 231 ม.2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร 0 3820 6081

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ที่ตั้ง 388 ถ.บ้านสวน-สุขุมวิท 5 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร 0 3827 7043