กระทรวงอุตสาหกรรม

- สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 97/125 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 4124-5

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

ที่ตั้ง 67 หมู่ 1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3826 1201-3, 0 3827 3701-2, 0 3878 4064-7

- สนง.นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

ที่ตั้ง 49/19 หมู่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0 3849 0940-9

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคตะวันออกเขต 3

ที่ตั้ง 85 หมู่ 6 ถ.เทศบาล 7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0 3834 1633, 0 3834 1981-2

- ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4

ที่ตั้ัง 46 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0 3840 4953, 0 3840 4901-2, 0 3840 4997-9

- สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดชลบุรี (ATSME)

ที่ตั้ง 67 หมู่ 1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3878 4444, 0 3827 5774