กระทรวงแรงงาน

- สนง.แรงงานจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 1 ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
โทร. 
0 3827 8582, 0 3828 2447, 0 3828 5611

- สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 18/1 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0 3832 3665, 0 3831 1305, 0 3832 7493-4

- สนง.จัดหางานจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 199 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
โทร.
0 3839 8053-4

- สนง.ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 101/10 หมู่ 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
โทร.
0 3878 4420-4, 0 3819 8670-4, 0 3827 1803, 0 3828 2244

- สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี

ที่ตั้ง 145 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
โทร. 0 3827 6445-6, 0 3827 6821-7

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 2 (ชลบุรี)

ที่ตั้ง 145 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 3713-4