กระทรวงพาณิชย์

- สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 43/16 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
โทร. 0 3827 9169, 0 3827 7217, 0 3827 4279

สนง.การค้าภายในจังหวัดชลบุรี 

ที่ตั้ง 43/16 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
โทร. 0 3827 6770, 0 3827 0055

- สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรี 

ที่ตั้ง 43/16 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 
โทร. 0 3827 9169, 0 3827 4812

- ศูนย์ ชั่ง ตวง วัด ภาคตะวันออก (ชลบุรี) 

ที่ตั้ง 154 หมู่ 3 ถ.พัทยา-ระยอง ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทร. 0 3806 9024-8

- สนง.การค้าต่างประเทศเขต 3 (ชลบุรี) 

ที่ตั้ง 334/1 หมู่ 10 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
โทร. 0 3834 1173-4, 0 3834 2500