กระทรวงคมนาคม

- สนง.ขนส่งจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 147 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 5200

- สนง.ทางหลวงที่ 14

ที่ตั้ง ถ.เจิมจอมพล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
โทร.  
0 3832 1173, 0 3831 0399, 0 3831 1253-4, 0 3831 0518

- แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

ที่ตั้ง 113 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร.  0 3875 8538-42, 0 3826 1553 

- แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

ที่ตั้ง ถ.ตากอากาศบางแสนสาย 2 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0 3838 5778-83, 0 3838 4508

- สนง.บำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ที่ตั้ง 1002 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทัพยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
โทร.
0 2360 7954

- สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 6

ที่ตั้ง 57/6 ถ.พาสเภตรา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
โทร.
0 3826 1654-6, 0 3826 1854

- สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี

ที่ตั้ง 57/6 ถ.พาสเภตรา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทร. 0 3827 8346

สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา

ที่ตั้ง 301/3 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทร.
0 3841 1441

- ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (ชลบุรี)

ที่ตั้ง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 
โทร.
0 3840 0270-1

- สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 409 หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 
โทร.
0 3820 2043-5

- สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)

ที่ตั้ง 409 หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร. 0 3820 2072-9, 0 3820 1138

- ท่าเรือแหลมฉบัง

ที่ตั้ง ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 
โทร.
0 3849 0000, 0 3840 9311-3

- ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง

ที่ตั้ง ถ.เจิมจอมพล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
โทร.
0 3831 4004-9, 0 3831 4010-3