กระทรวงการคลัง

- สนง.คลังจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 1 ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 3023, 0 3828 2589

- สนง.ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี 

ที่ตั้ง 31/67 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 9166, 0 3828 3752, 0 3828 3712

- สนง.สรรพสามิตภาคที่ 2

ที่ตั้ง 115 หมู่ 1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3878 3511, 0 3827 3425

- สนง.สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 8700-1

- สนง.สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2

ที่ตั้ง 5/5 ถ.สุรศักดิ์2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราช จ.ชลบุรี 20110 
โทร.
0 3832 3552, 0 3832 7361-5 

- สนง.สรรพากรภาค 5

ที่ตั้ง ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 7901-7, 0 3827 3065, 0 3828 2552, 0 3827 7110, 0 3827 7852, 0 3827 8901-4

- สนง.สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1

ที่ตั้ง ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 
โทร. 0 3827 6746, 0 3826 1353-7 

- สนง.สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

ที่ตั้ง 96/16, 96/23 หมู่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
โทร.
0 3832 6490-8

- สนง.สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3

ที่ตั้ง 404 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0 3825 0695, 0 3825 0670-6

- สนง.ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

ที่ตั้ง 919 หมู่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0 3840 7713, 0 3840 7777, 0 3840 7702

- ธนาคารออมสินภาค 15

ที่ตั้ง 55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0 3838 7022-6

- สนง.ออมสินเขตชลบุรี เขต 1

ที่ตั้ง 55 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 0 3838 6181, 0 3838 2190

- ธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี

ที่ตั้ง 164 ถ.วชิรปราการ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 2108, 0 3827 3815

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สนง.ธกส.) จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 695/2 จ. ถ.สุขประยูร ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3878 0784-5, 0 3828 3072-3

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาชลบุรี

ที่ตั้ง 695/2 จ. ซ.บ้านสวน-สุขประยูร 21 ถ.สุขประยูร ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 3034, 0 3828 5414

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สนง.ธอส.) เขต 2 ชลบุรี

ที่ตั้ง 39/3 หมู่ 4  ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3838 7978

- ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สาขาชลบุรี

ที่ตั้ง 39/3 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3876 5781-5

- สนง.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดชลบุรี 

ที่ตั้ง อาคารพาณิชย์จังหวัดชลบุรี 43/16 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 6498-9

- สนง.สาขาอาวุโสบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมฯ (บสย.) สนง.สาขาชลบุรี

ที่ตั้ง 208/14 หมู่ 3  ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3811 1434-5

- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาชลบุรี

ที่ตั้ง 51/15-16 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 5631, 0 3878 4171-2, 0 3814 4051-3