ที่ว่าการอำเภอ

- ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี

ที่ตั้ง ถ.พระยาสัจจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร.
0 3826 1600, 0 3828 7199, 0 3827 4282

- ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม

ที่ตั้ง ถ.เมืองเก่า อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
โทร.
0 3847 3262, 0 3846 1122, 0 3847 3789

- ที่ว่าการอำเภอพานทอง

ที่ตั้ง หมู่ 4 ถ.พานทอง-หัวไผ่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร.
0 3845 1982, 0 3845 0193, 0 3845 1110, 0 3845 2331

- ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง

ที่ตั้ง ถ.เจตน์อำนาจ ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
โทร. 0 3875 0653

- ที่ว่าการอำเภอศรีราชา

ที่ตั้ง 21 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
โทร.
0 3831 3909, 0 3831 0538, 0 3831 1020

- ที่ว่าการอำเภอบางละมุง

ที่ตั้ง ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 
โทร.
0 3822 1335, 0 3822 1124

- ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ

ที่ตั้ง ถ.เลียบชายทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 
โทร.
0 3843 7945-6, 0 3843 7508, 0 3843 7541

- ที่ว่าการอำเภอบ่อทอง

ที่ตั้ง 9 หมู่ 1 ถ.หนองใหญ่-ปรกฟ้า อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 
โทร.
0 3821 1246, 0 3821 1266, 0 3821 1234

- ที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่

ที่ตั้ง หมู่ 1 อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 
โทร. 0 3821 9223, 0 3821 9760

- ที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง

ที่ตั้ง 68 หมู่ 5 ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 
โทร.
0 3821 6201, 0 3821 6013

- ที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์

ที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240 
โทร.
0 3816 6246, 0 3816 6266