ข่าวการดำเนินงานของจังหวัด

8 มิถุนายน 2563

ข่าวการดำเนินงานของจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับ COVID-19


Facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี (ChonBuriPr.NET)


ประกาศ/คำสั่งจังหวัด

มาตรการเข้าออกจังหวัด

ข้อมูลสถานการณ์

ช่องทางการติดต่อ


© จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชลบุรี
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000