ประกาศ/คำสั่งจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับ COVID-19

8 มิถุนายน 2563

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับ COVID-19


มาตรการเข้าออกจังหวัด

ข้อมูลสถานการณ์

ช่องทางการติดต่อ

ข่าวการดำเนินงาน


© จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชลบุรี
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถนนมนตเสวี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000