การระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่น้ำจืด เขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

31 สิงหาคม 2561

คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 3195/2560

เรื่อง การระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในพื้นที่น้ำจืด เขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี


ไฟล์แนบ
ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด เขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี 2560