ผลการดำเนินงานโครงการ


 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: PO_ID

  Filename: front-end/project_view.php

  Line Number: 10

  Backtrace:

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/modules/project/views/front-end/project_view.php
  Line: 10
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/views/web_template1/content/left_right.php
  Line: 8
  Function: file

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 300
  Function: _ci_load

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/views/web_template1/index_page.php
  Line: 160
  Function: view

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 300
  Function: _ci_load

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/libraries/Template.php
  Line: 102
  Function: view

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/modules/project/controllers/Project.php
  Line: 95
  Function: load

  File: /var/www/html/vhost1/website/index.php
  Line: 296
  Function: require_once

">receiptการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัด
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: PO_ID

  Filename: front-end/project_view.php

  Line Number: 10

  Backtrace:

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/modules/project/views/front-end/project_view.php
  Line: 10
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/views/web_template1/content/left_right.php
  Line: 8
  Function: file

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 300
  Function: _ci_load

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/views/web_template1/index_page.php
  Line: 160
  Function: view

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 300
  Function: _ci_load

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/libraries/Template.php
  Line: 102
  Function: view

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/modules/project/controllers/Project.php
  Line: 95
  Function: load

  File: /var/www/html/vhost1/website/index.php
  Line: 296
  Function: require_once

 • ">receiptโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: PO_ID

  Filename: front-end/project_view.php

  Line Number: 10

  Backtrace:

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/modules/project/views/front-end/project_view.php
  Line: 10
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/views/web_template1/content/left_right.php
  Line: 8
  Function: file

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 300
  Function: _ci_load

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/views/web_template1/index_page.php
  Line: 160
  Function: view

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 300
  Function: _ci_load

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/libraries/Template.php
  Line: 102
  Function: view

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/modules/project/controllers/Project.php
  Line: 95
  Function: load

  File: /var/www/html/vhost1/website/index.php
  Line: 296
  Function: require_once

 • ">receiptคณะกรรมการ และคณะทำงาน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด จังหวัดชลบุรี
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: PO_ID

  Filename: front-end/project_view.php

  Line Number: 10

  Backtrace:

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/modules/project/views/front-end/project_view.php
  Line: 10
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/views/web_template1/content/left_right.php
  Line: 8
  Function: file

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 300
  Function: _ci_load

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/views/web_template1/index_page.php
  Line: 160
  Function: view

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 300
  Function: _ci_load

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/libraries/Template.php
  Line: 102
  Function: view

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/modules/project/controllers/Project.php
  Line: 95
  Function: load

  File: /var/www/html/vhost1/website/index.php
  Line: 296
  Function: require_once

 • ">receiptการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด "จังหวัดชลบุรี"
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: PO_ID

  Filename: front-end/project_view.php

  Line Number: 10

  Backtrace:

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/modules/project/views/front-end/project_view.php
  Line: 10
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/views/web_template1/content/left_right.php
  Line: 8
  Function: file

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 300
  Function: _ci_load

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/views/web_template1/index_page.php
  Line: 160
  Function: view

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 300
  Function: _ci_load

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/libraries/Template.php
  Line: 102
  Function: view

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/modules/project/controllers/Project.php
  Line: 95
  Function: load

  File: /var/www/html/vhost1/website/index.php
  Line: 296
  Function: require_once

 • ">receiptศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดชลบุรี
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: PO_ID

  Filename: front-end/project_view.php

  Line Number: 10

  Backtrace:

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/modules/project/views/front-end/project_view.php
  Line: 10
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/views/web_template1/content/left_right.php
  Line: 8
  Function: file

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 300
  Function: _ci_load

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/views/web_template1/index_page.php
  Line: 160
  Function: view

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 300
  Function: _ci_load

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/libraries/Template.php
  Line: 102
  Function: view

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/modules/project/controllers/Project.php
  Line: 95
  Function: load

  File: /var/www/html/vhost1/website/index.php
  Line: 296
  Function: require_once

 • ">receiptผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: PO_ID

  Filename: front-end/project_view.php

  Line Number: 10

  Backtrace:

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/modules/project/views/front-end/project_view.php
  Line: 10
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/views/web_template1/content/left_right.php
  Line: 8
  Function: file

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 300
  Function: _ci_load

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/views/web_template1/index_page.php
  Line: 160
  Function: view

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 300
  Function: _ci_load

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/libraries/Template.php
  Line: 102
  Function: view

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/modules/project/controllers/Project.php
  Line: 95
  Function: load

  File: /var/www/html/vhost1/website/index.php
  Line: 296
  Function: require_once

  ">receiptศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดชลบุรี
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: PO_ID

  Filename: front-end/project_view.php

  Line Number: 10

  Backtrace:

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/modules/project/views/front-end/project_view.php
  Line: 10
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/views/web_template1/content/left_right.php
  Line: 8
  Function: file

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 300
  Function: _ci_load

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/views/web_template1/index_page.php
  Line: 160
  Function: view

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 300
  Function: _ci_load

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/libraries/Template.php
  Line: 102
  Function: view

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/modules/project/controllers/Project.php
  Line: 95
  Function: load

  File: /var/www/html/vhost1/website/index.php
  Line: 296
  Function: require_once

  ">receiptคำสั่งทางปกครองเพื่อแก้ปัญหาจังหวัด
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: PO_ID

  Filename: front-end/project_view.php

  Line Number: 10

  Backtrace:

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/modules/project/views/front-end/project_view.php
  Line: 10
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/views/web_template1/content/left_right.php
  Line: 8
  Function: file

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 300
  Function: _ci_load

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/views/web_template1/index_page.php
  Line: 160
  Function: view

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 300
  Function: _ci_load

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/libraries/Template.php
  Line: 102
  Function: view

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/modules/project/controllers/Project.php
  Line: 95
  Function: load

  File: /var/www/html/vhost1/website/index.php
  Line: 296
  Function: require_once

  ">receiptการแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัด
 • A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: PO_ID

  Filename: front-end/project_view.php

  Line Number: 10

  Backtrace:

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/modules/project/views/front-end/project_view.php
  Line: 10
  Function: _error_handler

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/views/web_template1/content/left_right.php
  Line: 8
  Function: file

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 300
  Function: _ci_load

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/views/web_template1/index_page.php
  Line: 160
  Function: view

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 357
  Function: include

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/third_party/MX/Loader.php
  Line: 300
  Function: _ci_load

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/libraries/Template.php
  Line: 102
  Function: view

  File: /var/www/html/vhost1/website/application/modules/project/controllers/Project.php
  Line: 95
  Function: load

  File: /var/www/html/vhost1/website/index.php
  Line: 296
  Function: require_once

  ">receiptโครงการตามพระราชดำริฯ
 • คู่มือการนิเทศ

  11 สิงหาคม 2560

  คู่มือการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้

  หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี พุทธศักราช ๒๕๕๙

   

  ความเป็นมา

            จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการทดลองใช้หลักสูตรฯ การศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘ แก่สถานศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๒๑ แห่ง ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ จำนวน ๖ แห่ง และคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรฯนี้ ของจังหวัดชลบุรี ได้นำผลจากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯการใช้หลักสูตรฯ มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว เมื่อสมบูรณ์แล้วได้ประกาศใช้หลักสูตรเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้นใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ แก่สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดชลบุรี

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนรัฐบาลทุกแห่ง จำนวน ๘๒ โรงเรียน ได้ใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้มีการประชุมมอบหมายนโยบายแก่ผุ้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยให้สถานศึกษาไปดำเนินงานวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังกล่าว โดยใช้หลักสูตรแกนกลางแต่ละระดับของกระทรวงศึกษาเป็นฐานตามสภาพจริง (ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา)      

            กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ในการนิเทศ    ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา จึงได้วางแผนการติดตามฯเชิงระบบบูรณาการกับการดำเนินงานตามภาวะปกติ จึงได้ดำเนินงานวางแผน กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวดำเนินงานเชิงระบบ พร้อมเครื่องมือในการติดตามการใช้หลักสูตรฯของทุกโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา ๒๖๖๙ นี้ ขึ้นเพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ครูและผุ้เกี่ยวข้องทางการศึกษาของทุกโรงเรียนในสังกัด ได้ใช้ดำเนินการนิเทศฯอย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานทางวิชาการ รวมทั้งมีเอกภาพตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙

  วิสัยทัศน์

         “ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพป.ชบ.๑ จำนวน ๘๒ โรงเรียน สามารถใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามบริบทจริง เป็นรายโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณลักษณะเพื่อการประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทำงานอาชีพ (Attitude) ทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ (Skills) และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ (Know ledges) ตามหลักสูตรฯ เพิ่มขึ้น”

  พันธกิจ

              จัดระบบการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชลบุรี พ.ศ.๒๕๕๙ แก่โรงเรียนรัฐบาลในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๘๒ โรงเรียน (ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น) ให้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างมีกระบวนการเชิงระบบ สู่ผลงานที่เป็นเลิศตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของจังหวัดชลบุรี

  วัตถุประสงค์

            เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙ เชิงระบบในโรงเรียนรัฐบาล จำนวน ๘๒ โรงเรียน (ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น) ให้เกิดผลงาน เมื่อสิ้นสุด ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้

            ๑. ด้านนักเรียน : มีพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอุตสาหกรรม (Attitude) ทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ (Skills) และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ (Know ledges) สอดคล้องในแต่ละระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น”

            ๒. ด้านโรงเรียน: มีรูปแบบการดำเนินงานนำหลักสูตรฯ ไปใช้จริงอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานทางวิชาการ สอดคล้องได้อย่างเหมาะสมเป็นรายโรงเรียน จัดเป็นวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของโรงเรียนรัฐบาลทุกโรงเรียนที่ใช้เป็นแบบอย่างเทียบเคียง (Benchmarking) ระหว่างรงเรียนอื่นๆ ปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐

            ๓. ด้านหน่วยงาน มีรูปแบบการดำเนินงานนำหลักสูตรฯอย่างเป็นระบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เหมาะสมสอดคล้องตามบริบทจริง เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ที่ใช้เป็นแบบอย่างเทียบเคียงได้ (Benchmarking)

  เป้าหมาย

            ๑. ด้านนักเรียน : นักเรียนในสถานศึกษารัฐบาล จำนวน ๘๒ โรงเรียน  : ในระดับการศึกษาประถมวัย ระดับการศึกษาประถมศึกษาและ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีพฤติกรรมเพื่อการประกอบอาชีพ (Attitude) ทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ (Skills) และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ (Knowledges) เพิ่มขึ้นในแต่ละระดับการศึกษา” อย่างน้อยเฉลี่ยภาพรวมร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปในแต่ละโรงเรียน

            ๒. ด้านสถานศึกษา : โรงเรียนรัฐบาลทุกโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๘๒ โรงเรียน ใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกโรงเรียน มีรูปแบบการดำเนินงานเหมาะสมเป็นรายโรงเรียน เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

  ที่ใช้เป็นแบบอย่างเทียบเคียงได้ (Benchmarking) อย่างน้อยโรงเรียนละ ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

            ๓. ด้านหน่วยงาน มีรูปแบบการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา เหมาะสมสอดคล้องตามบริบทจริง เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ที่ใช้เป็นแบบอย่างเทียบเคียงได้ (Benchmarking) นำสู่ผลงานที่เป็นเลิศ

  กลยุทธ์

            โรงเรียนตามเป้าหมายสามารถใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่สำคัญๆ ดังนี้      

            ๑. พัฒนาระบบและดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี ปี ๒๕๕๙ ให้ได้มาตรฐานทางวิชาการ

            ๒. จัดดำเนินการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการการใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรีเป็นฐานพ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนนำร่องทุกแห่ง ให้ได้ตามเป้าหมายและแนวดำเนินงานของแผนฯที่วางไว้

            ๓. จัดดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปรายงานผลการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙

  ตัวชี้วัดความสำเร็จ

            ๑. มีแผนการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรฯ เพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.๒๕๕๙

            ๒. มีคู่มือและเครื่องมือการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรฯ เพื่อการมีงานทำจังหวัดชลบุรี พ.ศ.๒๕๕๙

            ๓. สถานศึกษาตามเป้าหมายทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรฯเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

            ๔. สถานศึกษาตามเป้าหมาย ทุกโรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการดำเนินงานนำหลักสูตรฯไปใช้จริงในระดับการศึกษาที่เปิดสอน มีผลการปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการดำเนินงาน และเผยแพร่สู่สาธารณชนเมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๙
            ๕. มีรายงานสรุปผลการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ผิดพลาด! ไม่ใช่การเชื่อมโยงที่ถูกต้อง

  คำนิยามศัพท์สำคัญ 

             ๑. หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ หมายถึง หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ได้สร้างและพัฒนาโดยคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตร ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการศึกษาให้นักเรียนแต่ละระดับการศึกษามีสมรรถนะหลักและพฤติกรรมการทำงานอาชีพหลัก ๓ ประการ ดังนี้

              ๑) คุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทำงานอาชีพ ๑๐ ประการ (Attitude) ประกอบด้วย

                         ๑.๑) ความซื่อสัตย์

                         ๑.๒) มีระเบียบวินัยและตรงต่อเวลา

                         ๑.๓) ความรับผิดชอบ

                         ๑.๔) ใฝ่เรียนรู้

                         ๑.๕) ขยันและอดทน

                         ๑.๖) ประหยัด

                         ๑.๗) ปลอดภัย

                         ๑.๘) ความคิดสร้างสรรค์

                         ๑.๙) ทำงานเป็นทีม

                         ๑.๑๑) จิตสาธารณะ

              ๒) ทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ (Skills) ประกอบด้วย

                         ๒.๑) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

                         ๒.๒) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาชีพ                                                                     

                         ๒.๓) ทักษะวิชาช่างพื้นฐานและงานอาชีพ

              ๓) ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ (Know ledges) ประกอบด้วย

                         ๓.๑) ความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

                         ๓.๒) ความรู้ตามสาขาอาชีพในจังหวัดชลบุรี

                         ๓.๓) ความรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพในการปฏิบัติงาน

                  มีรายละเอียด นำเสนอไว้ในหลักสูตรฯแต่ละระดับการศึกษา

            ๒. สถานศึกษารัฐบาล หมายถึง โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต๑ จำนวน ๘๒ นำหลักสูตรจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ในภาคเรียนที่ ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙      

            ๓. การนำหลักสูตรไปใช้ หมายถึง การนำหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี พ.ศ.๒๕๕๙ ไปใช้ในสภาพจัดการเรียนการสอนจริงร่วมกับหลักสูตรแกนกลางในแต่ละระดับการศึกษาของสถานศึกษารัฐบาลทุกแห่ง ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในการดำเนินงานมีกระบวนการเชิงระบบตามหลักวิชาการ โดยมีลำดับขั้นตอนที่สำคัญๆ คือ

              ขั้นที่ ๑ การวางแผนจัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีหลักฐานแกนกลางฯ เป็นฐาน ประกอบด้วย การบริหารจัดการหลักสูตร โครงสร้างสาระ/กิจกรรม ตารางสอน แผนการสอน สื่อ/อุปกรณ์ การวัดและประเมินผล เป็นต้น และเตรียมการ ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

              ขั้นที่ ๒ การดำเนินการนำหลักสูตรไปใช้อย่างเป็นระบบ นับตั้งแต่การจัดครูเข้าสอนตามหลักสูตรการบริการวัสดุหลักสูตรและสิ่งอำนวยความสะดวก ในการนำหลักสูตรไปใช้และดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพจริงของโรงเรียนโดยยึดหลักสูตรฯนำร่องเป็นฐาน เป็นต้น

              ขั้นที่ ๓ การติดตามประเมินผลการนำหลักสูตรไปใช้ นับแต่การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตร  รวมทั้ง การติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร

              ขั้นที่ ๔ การสรุปผลและรายงานผลการใช้หลักสูตร เป็นการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนนำร่องเป็นรายโรงเรียน แสดงถึงการดำเนินงานโดยสรุป เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งอาจนำเสนอรายงานโดยรูปแบบนำเสนอรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี (นำเสนอไว้เป็นตัวอย่างในภาคผนวก)

             ๔. การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล หมายถึง การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ โดยคณะผู้นิเทศฯที่ได้รับแต่งตั้ง ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น ใช้กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรม ตรวจสอบ

  และประเมินผลงานจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนนำร่อง ได้แก่ ผู้บริหารสถาศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา เป็นต้น โดยใช้แบบนิเทศฯ และแบบประเมินผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี และปฏิบัติงานตามปฏิทินการนิเทศฯที่กำหนดไว้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

             ๕. วิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) หมายถึง ผลงานที่เกิดขึ้นการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในด้านการนำหลักสูตรนำร่องไปใช้ตามสภาพจริงของโรงเรียนนำร่องทุกโรงเรียน ส่งผลให้เกิดผลงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และได้นำเสนอรายงานตามรูปแบบสมบูรณ์ โดยรับการประเมินจากคณะผู้นิเทศฯ และมีผลการประเมินได้ตามรายละเอียด

  ของเกณฑ์การประเมินวิธีปฏิบัติที่ดีที่กำหนด นำเสนอไว้ในภาคผนวก  

  กรอบการดำเนินงาน  

  แนวดำเนินงานที่สำคัญ

            การดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล

  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.ชบ.)

            ๑. รับนโยบายและแนวทางดำเนินงานจากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาฯ จังหวัดชลบุรี

            ๒. จัดทำแผน สื่อและเครื่องมือฯ รวมทั้งปฏิทินการดำเนินงานฯ นำเสนอให้ คณะกรรมการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบ เพื่อนำไปใช้สำหรับการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรฯของสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มทดลองใช้หลักสูตรฯ ในครั้งนี้ รวมทั้งให้ความเห็นชอบทีมนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรฯของสถานศึกษานำร่องรายโรงเรียน

            ๓. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ ของโรงเรียนรัฐบาลจำนวน๘๒ โรงเรียนๆ ละ ๒ คน  ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๘ คน และรองผู้อำนวยการ สพป. จำนวน ๕ คน ก่อนและหลังดำเนินงาน จำนวน ๒ ครั้งเพื่อติดตามและประเมินก่อน-หลังการดำเนินงาน

            ๔. มอบหมายภารกิจปฏิบัติงานให้แก่ คณะทีมนิเทศ กำกับ ติดตามฯ ของเขตพื้นที่การศึกษาไปดำเนินงานนิเทศฯสถานศึกษาตามเป้าหมาย ที่ เป็นความรับผิดชอบตามภาวะปกติ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง (เพื่อติดตาม นิเทศฯการดำเนินงานการนำหลักสูตรไปใช้ฯ) สอดคล้องภาระงานปกติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามปฏิทิน การปฏิบัติงาน โดยใช้คู่มือฯ และกรอบแนวคิดในการดำเนินงานที่กำหนดให้ รวมทั้ง ให้ความเห็นชอบทีมคณะผู้นิเทศร่วมแต่ละโรงเรียน ทำหน้าที่นิเทศฯโรงเรียนที่รับผิดชอบ มีกิจกรรมสำคัญ โดยสรุป ดังนี้

            ๔.๑ แจ้งสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างให้ทราบล่วงหน้า และในแต่ละครั้งใช้เวลานิเทศฯ ไม่ต่ำกว่า ๓ ชั่วโมง

            ๔.๒ เมื่อไปนิเทศฯ ณ สถานศึกษา โดยใช้บรรยากาศแบบกัลยาณมิตร มีกิจกรรม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รับมอบหมายนำเสนอรายงานผลการใช้หลักสูตรฯ พร้อมข้อมูลสารสนเทศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการนิเทศฯใช้หลักสูตรฯของจังหวัดชลบุรีเทียบเคียง พร้อมให้ข้อเสนอแนะ แนวปฏิบัติเพิ่มเติม (ถ้ามี) สุ่มสัมภาษณ์ครู/นักเรียน สังเกตการสอน/การเรียน ประเมินผลงานที่เป็นชิ้นงานครู/นักเรียนที่สอดคล้องคุณลักษณะนิสัยเพื่อการประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทำงานอาชีพ ๑๐ ประการ ทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ ๓ ประการ และความรู้ในการประกอบอาชีพ ๓ ประการ บุคลากรในสถานศึกษาและคณะอนุกรรมการนิเทศร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และสรุปผลที่ได้ร่วมกัน พร้อมบันทึกการนิเทศฯไว้อย่างเป็นปัจจุบัน (พร้อมสำเนากลับมาด้วย เพื่อประกอบการรายงานผล)

            ๔.๓ แจ้งกำหนดการนิเทศฯ ครั้งต่อไป พร้อมเสนอแนะกิจกรรมที่สถานศึกษาต้องเพิ่มเติมในการนำหลักสูตร ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มยิ่งขึ้น

            ๔.๔ คณะผู้นิเทศฯ สรุปผลการนิเทศฯ จากทีมนิเทศฯ ของสถานศึกษารายแห่งและสรุปผลการดำเนินงานใช้หลักสูตรฯ ตามเครื่องมือทุกฉบับที่กำหนดไว้ แก่คณะอนุกรรมการฯนิเทศฯ ระดับจังหวัด นำเสนอรายงานตามมาตรฐานทางวิชาการเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาตามลำดับไป

            ๕. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาตามเป้าหมายทุกแห่ง มีระบบการนิเทศภายในเพื่อนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา นี้ ทุกชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อเดือน โดยยึดมาตรฐานทางวิชาการสอดคล้อง กับมาตรฐานของสถานศึกษาสอดคล้องในระบบประกันคุณภาพภายในแต่ละโรงเรียน

            ๖. สร้างความตระหนักให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับและประชุมให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานฯนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรฯนี้ ครบวงจรทุกขั้นตอน ต่อเนื่องสม่ำเสมอเมื่อมีโอกาสอำนวย

            ๗. เปิดโอกาสให้สถานศึกษาและคณะครู อาจารย์ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานนิเทศ กำกับ ติดตาม ฯ และมีการประเมินตนเองด้านการใช้หลักสูตรฯตามสภาพจริง ตลอดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รวมทั้ง กำหนดให้โรงเรียนเป้าหมายนำเสนอรายงานผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการดำเนินงานนำหลักสูตรฯ ไปใช้ในโรงเรียนตามสภาพจริงในแต่ละระดับการศึกษาต่อสพป.ชบ.๑ ภายในมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

            ๘. สรุปผลการดำเนินงานและเผยแพร่ผลงานที่ประสบความสำเร็จ (Best Practices) ของสถานศึกษาที่เป็นนำร่องที่ผ่านการประเมินฯแล้ว ในที่ประชุมเชิงปฎิบัติการ ณ สพป.ชบ.๑ ภายในมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่คณะผู้นิเทศ บุคคลากรทางการศึกษาและผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ระดับสถานศึกษา

            ๑. ตั้งแต่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำร่อง ในระดับการศึกษาที่ใช้หลักสูตรฯ โดยผู้บริหารสถานศึกษา และนำหลักสูตรฯใช้ร่วมกับหลักสูตรแกนกลางแต่ละระดับการศึกษาที่โรงเรียนเปิดสอน จัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษา  โดยยึดกรอบของหลักสูตรแกนกลางแต่ละระดับการศึกษาเป็นฐาน เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบ

            ๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯของสถานศึกษา วางแผนการนำหลักสูตรที่ได้จัดทำตามข้อ ๑ แล้วไปใช้ โดยกำหนด สาระการเรียนรู้ กิจกรรม สื่อ การวัดและประเมินผล ตารางสอน ตารางเรียน และปฏิทินการบริหารจัดการหลักสูตรนำร่องนี้ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในแต่ละชั้นเรียนและห้องเรียน

            ๓. คณะกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา วางแผนดำเนินการนิเทศภายในการใช้หลักสูตรทุกชั้น ทุกห้องเรียนที่ใช้หลักสูตรนำร่อง อย่างน้อย ๒ เดือนต่อครั้ง พร้อมสะสมผลการปฏิบัติไว้เป็นปัจจุบัน

            ๔. จัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการนิเทศภายใน เพื่อรอรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลจากคณผู้การนิเทศฯระดับเขตพื้นที่การศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง (ต้นภาคเรียนและปลายภาคเรียน)

            ๕. สรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ภายใน มีนาคม ๒๕๖๐)นำเสนอรายงานผลงานการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในด้านการนำหลักสูตรนำร่องไปใช้ตามสภาพจริงของโรงเรียนนำร่อง ส่งผลให้เกิดผลงานตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และได้นำเสนอรายงานตามรูปแบบสมบูรณ์ โดยรับการประเมินจากคณะผู้นิเทศฯ ภายในมีนาคม ๒๕๖๐ (ทุกโรงเรียนนำเสนอผลงานในลักษณะประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ สพป.ชบ.๑)

  สื่อและเครื่องมือดำเนินการ

            ๑. คู่มือการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรฯการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดเป็นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙

            ๒. แบบนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชลบุรี พ.ศ ๒๕๕๙

            ๓. แบบเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และแบบประเมินวิธีปฏิบัติที่ดีนำเสนอสื่อและเครื่องมือดังกล่าวข้างต้นไว้ในภาคผนวก

  การประเมินผล

            ระดับสถานศึกษา

            ๑. ประเมินผลการใช้หลักสูตรของสถานศึกษากลุ่มทดลองเป็นรายแห่ง โดยการที่ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง ใช้กระบวนการนิเทศภายในการใช้หลักสูตรฯ เป็นระยะๆที่ต่อเนื่อง และรวบรวมสรุปผลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อใช้ผลดังกล่าว พัฒนาและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

            ๒. ประเมินผลพฤติกรรมนักเรียนทุกของสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มทดลองทุกแห่ง ทุกระดับการศึกษาของการใช้หลักสูตรฯในครั้งนี้ ประเมินเป็นระยะๆ บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลไว้เป็นปัจจุบันสอดคล้องตามแนวการประเมินผลของสถานศึกษา

            ๓. ดำเนินงานตามข้อ ๑ และ ๒ ต่อเนื่อง จนสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๕๙ พร้อมนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ รับการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล จากคณะทีมนิเทศฯของจังหวัดจำนวน ๒ ครั้ง (ต้นภาคเรียน และปลายภาคเรียนที่ ๑-๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙)

            ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

            ๑. ประเมินคุณภาพของคู่มือและเครื่องมือนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใช้การพิจารณา ตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศ ติดตามฯ คือ คณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ปี ๒๕๕๘ จังหวัดชลบุรี

            ๒. ผลการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งรายโรงเรียนนำร่อง และภาพรวม พิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการเครื่องมือฯ  ที่ใช้ในการนิเทศ ติดตามฯ ในครั้งนี้ โดยความเห็นชอบของมติเอกฉันท์คณะผู้นิเทศฯ สพป.ชบ.

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            ๑. จังหวัดชลบุรี มีนักเรียนทุกคนในสถานศึกษารัฐบาล จำนวน ๘๒ โรงเรียน มีพฤติกรรมด้านคุณลักษณะเพื่อการประกอบอาชีพ (Attitude) ทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ (Skills) และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ (Know ledges) เพิ่มขึ้น ส่งผลคาดการณ์ได้ว่า นักเรียนทั้งหมดดังกล่าว มีแนวโน้มจะเข้าสู่การเรียนสายอาชีพในอนาคตมีโอกาสค่อนข้างสูง สอดคล้องตามโนบายป้อนคนสู่ความต้องการตลาดแรงงานในจังหวัดชลบุรี

            ๒. จังหวัดชลบุรีได้รูปแบบการนำหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะเพื่อการประกอบอาชีพและพฤติกรรมการทำงานอาชีพ สำหรับนักเรียนในจังหวัดชลบุรี ปี ๒๕๕๙ ใช้ในโรงเรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสพป.ชบ. ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาตรฐานทางวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามลำดับไป

            ๓. จังหวัดชลบุรี ได้วิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) การใช้หลักสูตรฯการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยใช้จังหวัดชลบุรีเป็นฐานของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับการศึกษาละ ๒ โรงเรียน รวม ๖ โรงเรียน สังกัด สพป.ชบ.