ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

การแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

จะประกอบไปด้วยการกรอกข้อมูล 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ร้องทุกข์ และส่วนที่ 2 ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์

ดำเนินการร้องเรียน > คลิ๊กที่นี่ <