การนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน การบริการภาครัฐ การให้บริการออนไลน์ การใช้ Social Media

1. เว็บไซต์จังหวัดชลบุรี (http://www.chonburi.go.th)

2. เว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี สามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (http://damrongdham.chonburi.go.th/webdamrongdham/main/web_index)

3. สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ทางเว็บบอร์ด (http://www.jigsawinnovation.com/ceoboard/)

4. Facebook ศาลากลางจังหวัดชลบุรี (https://www.facebook.com/ChonBuriCityHall)