เทศบาลตำบลหนองตำลึงขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปี 2564

เข้าชม 34 ครั้ง

7 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลหนองตำลึงขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปี 2564