กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรีรับสมัครสอบคัดเลือกสมาชิกกอง อส.ประจำปี 2564

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี โทร. 0 3826 1585 ต่อ 14

21 ตุลาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563

เข้าชม 5155 ครั้ง

22 ตุลาคม 2563

ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี

เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ประจำปี 2564

รับสมัครระหว่างวันที่ 26 ถึง 29 ตุลาคม 2563

ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี