ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ พนักงานราชการตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า

เข้าชม 330 ครั้ง

28 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ พนักงานราชการตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า