ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) และ ตำแหน่งนิติกร

เข้าชม 400 ครั้ง

15 กุมภาพันธ์ 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) และ ตำแหน่งนิติกร