ประกาศอำเภอสัตหีบ ประกวดราคา (e-bidding) โครงการก่อสร้างถังแชมเปญ (ถังสำรองน้ำ) สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร บริเวณโรงฆ่าสัตว์เก่า

ที่ทำการปกครองอำเภอสัตหีบ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง โทร. 0 3843 7508

16 ตุลาคม 2563 - 22 ตุลาคม 2563

เข้าชม 88 ครั้ง

20 ตุลาคม 2563

ประกาศอำเภอสัตหีบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังแชมเปญ (ถังสำรองน้ำ) สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร บริเวณโรงฆ่าสัตว์เก่า (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง 736,600 บาท งบประมาณ 663,600 บาท

ผุ้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่อำเภอสัตหีบ
โทร. 0 3843 7508 ในวันเวลาราชการ