ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดชลบุรี และพื้นที่ภายนอกอาคารลานจอดรถ สนามหญ้าอาคารศาลากลางจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดชลบุรี

เข้าชม 74 ครั้ง

27 กันยายน 2565

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดชลบุรี และพื้นที่ภายนอกอาคารลานจอดรถ สนามหญ้าอาคารศาลากลางจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์