ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศิลาวดี (ชุมชนบ้านหัวโพรง ม.5 ต.เสม็ด) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เข้าชม 23 ครั้ง

27 กันยายน 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศิลาวดี (ชุมชนบ้านหัวโพรง ม.5 ต.เสม็ด)
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี