ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื...

9 มกราคม 2561

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปักไม้ไผ่เพื่อลดกระแสคลื่น และลดเศษสวะ - ขยะมูลฝอยที่เข้าป่าชายเลน ระยะทาง 2,630 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศจังหวัดชลบุรี

5 มกราคม 2561

เรื่ิิอง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและควบคุมปัญหาการขนส่งอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

(ร่าง) ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที...

3 มกราคม 2561

ร่าง ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างปักไม้ไผ่เพื่อลดกระแสคลื่น และลดเศษสวะ - ขยะมูลฝอย ที่เข้าป่าชายเลน ระยะทาง 2,630 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เทศบาลตำบลหนองปลาไหลขอส่งแบบบรายงานประกาศข่าวประกวดราคาอิเล็...

27 ธันวาคม 2560

แบบบรายงานประกาศข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล ทาง Web Site ของจังหวัดชลบุรี จำนวน 6 โครงการ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

สถานีอุตุนิยมวิทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราขการระด...

27 ธันวาคม 2560

สถานีอุตุนิยมวิทยา มีความประสงค์จะ ก่อสร้างบ้านพักข้าราขการระดับอาวุโสและชำนาญการ (ระดับ 5-6) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักราชการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ...

13 ธันวาคม 2560

ประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักราชการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ7-8) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...