ประชาสัมพันธ์เบี่ยงช่องการจราจร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 332 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แยกอู่ตะเภา)

งานสารบรรณ โทร. 0 3838 5778-83 ต่อ 106 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 กรมทางหลวง

25 สิงหาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

เข้าชม 603 ครั้ง

27 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์เบี่ยงช่องการจราจร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 332 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แยกอู่ตะเภา)

โดยจะเริ่มทำการเปิดใช้ทางเบี่ยงตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563 จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ