ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

โครงการฝึกอบรม "การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS สำหรับส่วนราช...

6 มีนาคม 2561

สนง.คลังจังหวัดจัดโครงการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) สำหรับส่วนราชการ ผ่านระบบ KTB Corporate Online ในวันจันทร...

ข่าวใหม่

โครงการฝึกอบรม "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ...

6 มีนาคม 2561

สนง.คลังจังหวัดจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่

เผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรม...

5 มีนาคม 2561

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ที่กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค โดยในกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 64 หลักสูตร ...

ข่าวใหม่

เชิญชวนส่งสาวงามเข้าประกวดนางสงกรานต์และการประกวดหนูน้อยสงกร...

5 มีนาคม 2561

เชิญชวนส่งสาวงามเข้าประกวดนางสงกรานต์และการประกวดหนูน้อยสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ในวันที่ 11 เมษายน 2561...

ข่าวใหม่

ขอเปลี่ยนแปลงการจัดงานวันรวมน้ำใจประจำปี 2561 จากเดิมวันที่ ...

23 กุมภาพันธ์ 2561

จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดงานประจำปี “งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี” ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 11 – 19 เมษายน 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานเหล่ากา...

ข่าวใหม่

เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนงานก่อสร้างภาครัฐด้วยกลไกขอ...

14 กุมภาพันธ์ 2561

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 (ชลบุรี) จัดอบรม "โครงการขับเคลื่อนงานก่อสร้างภาครัฐด้วยกลไกของกฎหมาย" ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชลบุรี...