ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัด...

9 ตุลาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี...

ข่าวใหม่

เพิ่มความเข้มงวดและกำหนดมาตรการเข้า ออก สถานศึกษาและศูนย์พัฒ...

6 ตุลาคม 2565

เพิ่มความเข้มงวดและกำหนดมาตรการเข้า ออก สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของบุคคลภายนอก...