อัยการ

- สำนักงานคดีศาลสูงชลบุรี

ที่ตั้ง ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 6801-2, 0 3838 1212, 0 3828 5077

- สำนักงานอัยการภาค 2 ชลบุรี

ที่ตั้ง 81/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทร. 0 3825 3982-4, 0 3825 3979, 0 3823 1145

- สำนักงานคดีแรงงานภาค 2 ชลบุรี

ที่ตั้ง ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 6801-2, 0 3838 1212, 0 3828 5077

- สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 6801-2, 0 3827 5644 0 3828 5077

- สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงชลบุรี

ที่ตั้ง ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 6055, 0 3828 3008, 0 3828 4644, 0 3838 1221-2

- สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง ตึกอัยการชั้น 3 ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 5354, 0 3827 8123-4

- สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา

ที่ตั้ง 81/1 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
โทร. 0 3825 3930-8, 0 3825 3909, 0 3818 1927