ศาล

- สนง.ศาลยุติธรรมประจำภาค 2  สนง.อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2

ที่ตั้ง ชั้น 7 อาคารศาลแขวงชลบุรี ถ.พระยาสัจจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 9946-7, 0 3827 3033, 0 3828 7608, 0 3828 3758

- สนง.ประจำศาลแรงงานภาค 2 

ที่ตั้ง อาคารศาลแขวงชลบุรี ชั้น 2,4 ถ.พระยาสัจจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 7941-2

- ศาลจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 4075-6, 0 3827 8471-6, 0 3827 0601, 0 3828 2722-3, 0 3828 2778, 0 3826 1584
 

- ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง ต.เสม้ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3839 7750, 0 3839 7872, 0 3839 7698

- ศาลแขวงชลบุรี

ที่ตั้ง อาคารศาลแขวงชลบุรี ถ.พระยาสัจจา ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 8661-4, 0 3828 7661-4, 0 3827 4184, 0 3827 5908, 0 3826 7130-1

- ศาลจังหวัดพัทยา

ที่ตั้ง ถ.ทัพพระยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3825 2155, 0 3825 2130-7